Globina

Kamera in montaža: Ula Pogorevčnik
Video je nastal v okviru razstave BIEN 2021 v Kranju.

Globina

Kamera in montaža: Ula Pogorevčnik
Video je nastal v okviru razstave BIEN 2021 v Kranju.

Globina

Kamera in montaža: Ula Pogorevčnik
Video je nastal v okviru razstave BIEN 2021 v Kranju.